Mgr. Petra Severová, advokát, právník Sokolov

Vítejte na stránkách Mgr. Petry Severové, advokátky se sídlem v Sokolově.

Advokátní kancelář Mgr. Petry Severové poskytuje svým klientům komplexní, vysoce kvalitní a rychlé právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky. Právní službu jsme připraveni poskytnout každému, jak jednotlivcům v občanskoprávních a trestněprávních vztazích, například při zastupování před soudy a správními orgány (též v rámci trestního práva, rodinného práva a pracovního práva), sepisu různých typů smluv, vymáhání pohledávek, zakládání obchodních společností atd., rovněž tak tak podnikatelům při řešení jejich postavení v obchodněprávních vztazích. kdo potřebuje pomoci, ať již například při zastupování před soudy a správními orgány (též v rámci trestního práva, rodinného práva a pracovního práva), sepisu různých typů smluv, vymáhání pohledávek, zakládání obchodních společností atd.

Při své práci klademe velký důraz na profesní etiku a na budování dlouhodobých vztahů s klienty, založených na vzájemné důvěře a respektu.

Jako advokátní kancelář Mgr. Petry Severové působíme samostatně od roku 2014.

Advokátní kancelář sídlí v centru města Sokolov, ale právní služby poskytujeme klientům z celé ČR. Považujeme za svou povinnost podílet se na životě společnosti a stavovské obce, přispívat k dodržování lidskýchpráv a obhajobě konceptu právního státu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

PRÁVNÍ SLUŽBY

ADVOKÁT SOKOLOV TRESTNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

ADVOKÁT SOKOLOV OBČANSKÉ A RODINNÉ PRÁVO

OBČANSKÉ A RODINNÉ PRÁVO

ADVOKÁT SOKOLOV INSOLVENČNÍ PRÁVO, ODDLUŽENÍ

INSOLVENČNÍ PRÁVO, ODDLUŽENÍ

ADVOKÁT SOKOLOV SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

SPRÁVNÍ A PŘESTUPKOVÉ PRÁVO

ADVOKÁT SOKOLOV PRACOVNÍ PRÁVO

PRÁVO OBCHODNÍCH KORPORACÍ
PRÁVA A POVINNOSTI SPOLKŮ

ADVOKÁT SOKOLOV PRACOVNÍ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Mgr. Petra Severová, advokátka

ul. 5. května 163
356 01 Sokolov

IČO: 01234081
ČAK č.ev. 14669

Datová schránka: xfepgdz

Telefon: 773 653 860, 607 147 219
E-mail: advokat@akseverova.cz

KONTAKTNÍ FORMULÁŘ